• Tp.Buôn Ma Thuột: Thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại sau hơn một năm nhìn lại

  Ngày 15 tháng 5 năm 2011 Thành ủy Buôn Ma Thuột ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

  Một góc Quảng Trường 10/3 Buôn Ma Thuột

  Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Thành uỷ Buôn Ma Thuột, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Buôn Ma Thuột, Đảng bộ, chính quyền luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nhằm phát động phong trào toàn dân xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố trong thực hiện sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh, từng bước hình thành chuẩn mực về hành vi ứng xử văn hóa, văn minh đô thị, trở thành nếp sống của cán bộ nhân dân Thành phố, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gắn với công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với mục tiêu xây dựng thành phố ngày càng văn minh và hiện đại.

  Trên tinh thần đó, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở Thành phố Buôn Ma Thuột đã được hưởng ứng tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành Mặt trận các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, sự đồng thuận cao của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Tính đến nay tất cả 21/21 phường, xã và các cơ quan trực thuộc thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai 100% cấp ủy phường, xã đã xây dựng Nghị quyết về việc lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Trong năm 2012, Thành phố có 02 phường tiếp tục đăng ký xây dựng phường văn hóa, 07 xã của Thành phố đã tổ chức Lễ ký kết xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 13 phường của Thành phố đã chọn xây dựng điểm mỗi phường 02 tuyến đường kiểu mẫu.

  Đoạn đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột

  Gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các ngành, các cấp từ thành phố đến phường, xã có sự tập trung trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung: xây dựng gia đình văn hóa, , phường, xã văn hóa, thôn, buôn, tổ dân phố văn hoá, cơ quan, văn hóa và đã đạt được những kết quả phấn khởi. Cán bộ công chức, lao động, người dân đã tự giác, nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, từ việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… Ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trật tự đô thị, công sở lịch sự, thân thiện trong giao tiếp ứng xử, vệ sinh môi trường đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

  Đến cuối năm 2012, Thành phố Buôn Ma Thuột có 58.522 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 85%); có 182 thôn, buôn, tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 72%); trên 90% cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố được công nhận danh hiệu cơ quan văn hoá. Năm 2012, thành phố tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi như: An toàn giao thông, Tổ trưởng tổ dân phố với kiến thức pháp luật, các buổi sinh hoạt, tọa đàm… , Trung tâm văn hóa đã xây dựng 04 chương trình kịch thông tin, biểu diễn văn nghệ ở cơ sở lồng ghép với chủ đề xây dựng nếp sống văn minh đô thị, mỗi tháng tuyên truyền bằng xe loa 02 buổi với các nội dung về “xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, cấp phát 30.000 bảng cam kết xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho các hộ ở 13 phường, đã tạo cho phong trào từng bước đi vào chiều sâu và phát triển bền vững.

  Để đảm bảo điều kiện người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, Thành phố đã thường xuyên chỉ đạo, việc chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị” gắn với việc triển khai“Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Bằng nhiều nguồn vốn, thành phố đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hiện đại, mạng lưới giao thông của thành phố được đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị, quản lý đô thị theo quy hoạch. Nhiều công trình được xây dựng như: Trụ sở, trường học, công viên; hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cống rãnh thoát nước; nhựa hóa, bê tông các đường hẻm tại các tổ dân phố; tháo dỡ hàng rào, các công trình xây dựng vi phạm chỉ giới, đảm bảo cho tiến độ thi công và làm cho đường phố được sạch đẹp hơn.

  Trong năm, đã sửa chữa trên 15.000m2 vỉa hè bị hư hỏng, sửa chữa 21 bộ báo hiệu giao thông đường bộ, sửa chữa 10.011m2 mặt đường bị hư hỏng, phát quang hơn 8.6000m2, cấp phát 2.403 biển số nhà, lắp dựng 176 trụ và 327 biển tên đường mới được đặt tên theo tinh thần Nghị quyết 34/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đăk Lăk, hệ thống chiếu sáng, bóng đèn cao áp, đèn trang trí, đài phun nước được đầu tư và triển khai có hiệu quả, góp phần tạo Thành phố ngày càng nề nếp, khang trang và văn minh hơn; các công trình công cộng phục vụ an sinh xã hội như: hạ tầng phục vụ thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao,... được thành phố đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân;

  Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang và lễ hội nhất là năm 2012, trên địa bàn Thành phố đã có những chuyển biến tiến bộ, đúng qui định luật, phù hợp với truyền thống văn hoá và các phong tục tập quán của địa phương và các dân tộc Thành phố .

  Theo ông Đoàn Văn Thống - Trưởng Phòng Văn hoá và thông tin Thành phố Buôn Ma Thuột - Phó Ban thường trực phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cho biết, qua thực hiện Nghị quyết 04 của Thành uỷ Buôn Ma Thuột về " Xây dựng nếp sống văn minh đô thị" đã đạt được một số kết quả nhất định như: ý thức chấp hành pháp luật và tính tự giác của cán bộ và nhân dân được nâng lên trong phong cách ứng xử, giao tiếp nơi công sở, nơi công cộng; tuân thủ các quy định của Nhà nước trong xây dựng chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường thể hiện được nếp sống văn hóa-văn minh của cư dân đô thị. Đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Thành uỷ, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm của Mặt trận đoàn thể, đặc biệt là sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia thực hiện của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị thuộc Thành phố.

  Tuy nhiên, ông Đoàn Văn Thống cũng cho rằng trong quá trình tổ chức triển khai Nghị quyết của Thành uỷ và Kế hoạch của UBND Thành phố về xây dựng nếp sống văn minh đô thị còn có những hạn chế cần khắc phục và phấn đấu đó là: Một số cấp uỷ cũng chưa thật sự quan tâm đến công tác chỉ đạo và triển khai một cách sâu rộng cuộc vận động này, ý thức về xây dựng nếp sống văn minh đô thị của một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa cao, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự trong xây dựng còn xảy ra; vấn đề vệ sinh môi trường ở những nơi công cộng, chưa được giải quyết dứt điểm mà chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở, một số tệ nạn xã hội và hủ tục trong việc cưới, việc tang, vi phạm trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa nơi công cộng tuy không tăng, nhưng giảm chưa nhiều;

  Xác định việc thực hiện Nghị quyết xây dựng nếp sống văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố ngày càng văn minh – phát triển – hiện đại. Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết nếp sống văn minh đô thị đạt kết quả, thiết nghĩ rằng: cần phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết 04 của Thành ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gắn với việc triển khai và đẩy mạnh chất lượng của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phường, xã văn hóa, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng.

  Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị theo tinh thần Nghị quyết 04 của Thành ủy Buôn Ma Thuột; Ở các phường cần tập trung triển khai và chỉ đạo việc xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đậu đỗ xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, đặt biển hiệu. Sau đó nhân rộng mô hình xây dựng tuyến đường kiểu mẫu trên diện rộng. Cần tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đồng thời tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng, rút kinh nghiệm kip thời tìm biện pháp tốt nhất để triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả.

  Với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực chung sức, chung lòng của cán bộ, nhân dân các dân tộc thành phố trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tin tưởng rằng: cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở Thành phố Buôn Ma Thuột sẽ đạt được những kết quả phấn khởi, góp phần xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột ngày càng phồn vinh, văn minh, phát triển giàu đẹp.

  Theo Hương Giang/BMT
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: Tp.Buôn Ma Thuột: Thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại sau hơn một năm nhìn lại Gửi bởi Ban Me Thuot ~> Xem bài gốc
 • 1 phút quảng cáo

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 14:23
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Media Agency
Partners: Diễn đàn chứng khoán | Digital Marketing Agency Việt Nam
Bản quyền © 2005-2018 TinhYeuPhuongNam
Sáng lập: TYPN - Tình yêu phương nam
Phát triển: Thành viên VBBForum - DakLak.Org - BMTvn.com
® Ghi rõ nguồn "BuonMaThuot.Org" khi phát hành lại thông tin tại website này