PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Language-BBcode 1. BBCode mà VBBForum.Com đang sử dụng (Version 4.X)
 2. Bản việt hóa VBBForum 4.x (Việt hóa bằng tay toàn bộ CMS + Blog + Forum) gồm cả FAQ
 3. Share Lang việt 99% for vBB 4x
 4. Megavideo BBcode No Pop UP Ads!
 5. Spoiler BB code [Animation version]
 6. BBcode INFO, NOTE, TIP, WARNING cho VBB 4.X rất đẹp
 7. BBcode youtube đẹp có logo của site mình
 8. BBCode FLOAT Giúp bài viết đẹp hơn
 9. Chương trình chơi nhạc ở Mp3 Zing, Youtube, Yume có logo và banner riêng
 10. Vietnamese Language Full 4.1 [UTF-8] Dịch mới hoàn toàn
 11. code ận hiện (cho phép hiện hình ảnh và chữ màu)
 12. BBCode Google Maps
 13. BBcode ẩn nội dung
 14. Share BBCODE YOUTUBE LIST - HOTTT
 15. flv bbcode
 16. [Cực Hot] Share BBCode Up ảnh lên 123up.Tv
 17. Vietnamese Language Front-end vbb 4.1.4
 18. Xin language việt hóa ACP với, mới tập sự chưa biết nhiều
 19. xin bbcode cho vbb4.2