NỘI QUY DIỄN ĐÀN


I. QUY ĐỊNH TỔNG QUAN:

1. KHÔNG vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam.

2. KHÔNG vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. KHÔNG liên quan đến tôn giáo, phân biệt chủng tộc.

4. KHÔNG liên quan đến HACK, bẻ khóa,...

5. KHÔNG clone nick...

6. KHÔNG lập bè phái, lôi kéo, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ trong diễn đàn...

II. QUY ĐỊNH BỔ SUNG:

1. ẢNH ĐẠI DIỆN:
  1. Không dùng ảnh đại diện có tính chất đồi truỵ, quá khêu gợi, trái với thuần phong mỹ tục,
  2. Không dùng ảnh các vị lãnh tụ của Việt Nam, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và các quan chức của Chính phủ.

2. CHỮ KÝ:
  1. Không được dài quá 5 dòng chữ.
  2. Không được sử dụng cỡ chữ lớn hơn

3.TÊN THÀNH VIÊN:
  1. Tên đăng ký không được nhái với nick của giả dạng nick của Ban Quản Trị hoặc bất kỳ thành viên nào khác.
  2. Tên đăng ký không được có nội dung gây phản cảm, đả kích nhau.

4.NỘI DUNG BÀI VIẾT:
  1. Tiêu đề, nội dung rõ ràng, có dấu.
  2. Không viết đi viết lại nội dung mà đã có trước đó.


Lưu ý:
- Trên chỉ là hình thức xử lý chung, riêng các trường hợp đặc biệt sẽ được chú thích hình thức xử lý ngay trên nội quy.
- Hình thức xử lý nêu trên chỉ mang tính chất tương đối, tùy vào từng trường hợp có thể có hình thức xử lý khác.

Administrator